KASKO apdrošināšanas poliseKASKO apdrošināšanas polise ir brīvprātīga, kas būtu galvenā atšķirība no OCTA polises. Šī polise sedz zaudējumus, kuri radušies ne tikai negadījuma vai dabas stihiju radītu bojājumu reizēs, bet arī reizēs, ja mašīna tiek nozagta vai aplaupīta. Šādos gadījumos liela nozīme noteikti ir apdrošinātāja akceptēto pretaizdzīšanas iekārtu uzstādīšanai auto, savādāk šis risks netiek apdrošināts un nestājas spēkā.

Dažādas dabas stihijas, ugunsgrēks, jebkāda tipa citādi rāditi fiziski bojājumi un, protams, ceļu satiksmes negadījumi noteikti ir tie zaudējumu rašanās veidi, ko apdrošina KASKO polise. Šī ir likumā noteikta vajdzība līzingā pirktām mašīnām. KASKO polise sedz arī tos zaudējumus, kuri veidojušies polises īpašnieka vainas dēļ.

Cik maksā KASKO polise?

Kasko polises vērtību un gala cenu ietekmē vairāk kā 5 atšķirīgi faktori, kas tiek ņemti vērā aprēķina brīdī.Katrs apdrošinātājs var piemērot atšķirīgu izvērtējumu katram no kritērijiem, un tas nedaudz, bet nosaka polises cenu un vērtību. Apdrošinātāji polises vērtību un cenu vērtē pēc auto vecuma, vērtības, ražotāja kā arī modeļa, šofera vecuma un braukšanas stāža, kā arī nozīmīgi vai polises īpašnieks ir juridiska vai fiziska persona.

Nozīmīgi būtu arī apdrošināmie riski, apdrošināšanas vēsture un teritorija, kurā polise būs aktīva. Ļoti būtisks cenu noteikšanas faktors ir pašriska apjoms. Vairāk par KASKO polisi

Kas ir pašrisks?

Pašriska definīcija noteikti ir pavisam vienkārša – tā ir naudas summa, kuru zaudējumu segšanai būtu gatavs lietot kasko polises pircējs. Apdrošinātāji, savukārt, nosegs to radušos zaudējumu daļu, kas būs veidojušies virs pašriska. Tas notiek tā – polises pircējs nosaka pašriska lielumu 20 eur lielumā, zaudējumi tiek noteikti simts eur apmērā, tātad apdrošinātājs segs radušos zaudējumus 80 eiro lielumā, savukārt tie zaudējumi, kuri veidojušies zem pašriska apmēra, pilnībā jāsedz kasko polises turētājam.

To iespējams arī nemaksāt, bet jāielāgo, ka tas ievērojami palielina kasko cenas. KASKO pašrisks var būt jebkura naudas summa, kuru esat gatavs maksāt, ja rodas vajdzība pēc bojājumu segšanas.

KASKO kalkulatori

Arī KASKO polises ir iespējams iegādāties internetā. Veicot ierastas darbības ar interneta meklētāju, var noskaidrot desmitiem POLISES kalkulatoru. Apdrošinātāju piedāvājumu klāsts tiks attēlots pēc tam, kad tiks ievadīta visa prasītā informācija.

Pēc tam, kad esat izvēlējies sev piemērotāko, samaksājat un iegādāto apdrošināšanas polisi nosūtīs uz apdrošināšanas ņēmēja elektroniskā pasta kastīti. Šajos kalkulatoros noteikti ir iespējams uziet populārākos un arī pieprasītākos apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus.

Post Navigation